»

gru 08

Wydrukuj to Wpis

ZYSKAJ NA CZASIE – WYPEŁNIJ FORMULARZ

Imię:
Nazwisko:
Nr. telefonu:
Adres e-mail:
Województwo:
Forma prowadzonej działalności:
Miasto/miejscowość gdzie jest zarejestrowana firma:
Kwota inwestycji:
Wkład własny:
Kwota pożyczki:

Cel pożyczki:

- zakup maszyn i urządzeń

- zakup oprogramowania i licencji
- wyposażenie biura, zakładu produkcyjnego, lokalu
- remont/modernizacja

- zakup nieruchomości

- zagospodarowanie terenu

- zakup środka transportu

- zakup surowców do produkcji
- zakup towaru
- inny cel
Proponowane zabezpieczenie pożyczki:

- nieruchomość własna

- nieruchomość osoby trzeciej

- poręczyciel/poręczyciele

Okres kredytowania:
Suma zabezpieczenia:
Proszę podać branżę działalności:
Czy jesteś płatnikiem VAT:
Okres prowadzenia działalności:
Zaległości w płatnościach do ZUS i Urzędu Skarbowego:
Czy jesteś w stanie uregulować zaległości do złożenia wniosku o pożyczkę Jeremie:
Posiadam bieżące zaległości w płatnościach zobowiązań kredytowych lub leasingowych:
W ostatnich 3 latach występowały zaległości w płatnościach zobowiązań kredytowych lub leasingowych:
Czy miałeś wypowiedziane kredyty/leasingi w ostatnich 3 latach:

Posiadam już pożyczkę Jeremie:
Podlegam ubezpieczeniu społecznemu w:
* Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Silver Money Sławomir Gucwa z siedzibą w Szczecinie moich danych osobowych, w celach związanych z prowadzeniem usług doradczych, w szczególności z prezentacją i oferowaniem produktów znajdujących się w ich ofercie, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).

cropped-Publikacja111

Permalink do tego artykułu: http://silvermoney.pl/formularz/