Wydrukuj to Strona

FUNDUSZE UNIJNE

Nowe Pożyczki Jeremie
W końcu się doczekaliśmy -pojawiły się nowe warunki Pożyczek Unijnych dla przedsiębiorców.

Obecnie mamy ofertę finansowania do 250 000zł na 0% oprocentowanie, 0% prowizji
Aktualnie również są to najlepsze warunki na rynku.

Cel: każda uzasadniona potrzeba inwestycyjna przedsiębiorstwa (dowolny cel związany z prowadzoną działalnością), m.in.:
– finansowanie inwestycji polegających m.in. na zakupie, budowie lub modernizacji obiektów produkcyjnych, usługowych lub handlowych;
– tworzenie nowych miejsc pracy;
– wdrażanie nowych rozwiązań technicznych lub technologicznych;
– zakup wyposażenia w maszyny, urządzenia, w tym także zakup środków transportu;
– inne cele gospodarcze (inwestycyjne) przyczyniające się do rozwoju przedsiębiorstwa

Maksymalny okres spłaty pożyczki: do 60 miesięcy od momentu podpisania umowy.

Wkład własny: 10% wartości przedsięwzięcia,

Maksymalna kwota pożyczki – 500 000zł, przy czym powyżej 250 000zł oprocentowanie od 4% do 6%

Rozliczenie: wartość pożyczki + wkład własny należy rozliczyć przedstawiając faktury w terminie do 6 miesięcy od daty otrzymania pożyczki;

Zabezpieczenie:
– weksel in blanco – obligatoryjnie;
– poręczenie osoby/osób trzecich;
– hipoteka na nieruchomości – OBOWIĄZKOWE PRZY POŻYCZCE POWYŻEJ 70 000ZŁ, możliwość wpisania się funduszu na 2, 3 miejscu w hipotece

Brak zaległości w ZUS i US – obligatoryjnie przy wypłacie środków.

Pierwszym etapem współpracy z Klientem jest analiza możliwości pozyskania pożyczki pod kątem charakterystyki jego działalności oraz pod kątem charakteru inwestycji. W wyniku analizy informujemy Klienta jakie warunki musi spełniać i jakie dokumenty powinien przygotować i nam dostarczyć, aby stworzyć kompletny i rzetelny projekt spełniający wszystkie aspekty formalno-prawne.
Drugim etapem jest przygotowanie wniosku o udzielenie pożyczki wraz z niezbędnymi załącznikami. Przygotowanie wniosku odbywa się zgodnie z wymogami i procedurami, oraz wskazanego działania według właściwych przepisów prawnych. Pośród wielu niezbędnych załączników najistotniejsze są: biznes plan, zestawienie finansowe, dokumenty formalne wnioskodawcy, kwestionariusz osobowy oraz oświadczenia. Wszystkie te załączniki oraz ich poprawność są przez nas starannie tworzone i weryfikowane.

Gorąco zachęcamy do korzystania z pożyczek unijnych. W czasach, w których banki mocno ograniczają możliwości otrzymania kredytu inwestycyjnego (a w przypadku przedsiębiorstw rozpoczynających działalność praktycznie ją uniemożliwiają) oraz kiedy z racji wyczerpanych środków unijnych nie mamy możliwości skorzystania z dotacji, pożyczka unijna to może być dla Państwa możliwością najbardziej korzystniejszą zrealizowania inwestycji.

Permalink do tego artykułu: http://silvermoney.pl/fundusze-unijne/

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Możesz użyć tych znaczników i atrybutów HTMLa: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>