Wydrukuj to Strona

POŻYCZKI JEREMIE

1. CO TO JEST INICJATYWA JEREMIE:

JEREMIE (ang. Joint European Resources for Micro-to-Medium Enterprises – Wspólne zasoby dla małych i średnich przedsiębiorstw) jest inicjatywą pozadotacyjnego dystrybuowania unijnych środków przeznaczonych na zewnętrzne instrumenty inżynierii finansowej.

Inicjatywa JEREMIE to mechanizm polegający na:

wspieraniu rozwoju MŚP znajdujących się w różnych fazach działalności,
dostarczaniu kapitału na inwestycje podmiotom nieposiadającym wystarczających zabezpieczeń,
odnawialnym, a nie dotacyjnym wsparciu instrumentów finansowych.

2. JEREMIE W ZACHODNIOPOMORSKIM:

Inicjatywa JEREMIE została utworzona przez Komisję Europejską i Europejski Bank Inwestycyjny. Ideą JEREMIE jest podnoszenie konkurencyjności gospodarki europejskiej na światowym rynku poprzez zapewnienie podmiotom z sektora MŚP systemu finansowania ich działalności i rozwoju.
W Polsce inicjatywa JEREMIE realizowana jest przez instytucje zarządzające na poziomie województw, za pomocą regionalnych Funduszy Powierniczych JEREMIE.
Instytucja Zarządzająca Województwa Zachodniopomorskiego powierzyła Bankowi Gospodarstwa Krajowego rolę Menadżera Zachodniopomorskiego Funduszu Powierniczego JEREMIE, który realizuje przedsięwzięcie pt. „Wsparcie przedsiębiorczości poprzez rozwój instrumentów inżynierii finansowej w ramach inicjatywy JEREMIE w ramach Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 „. Województwo Zachodniopomorskie przeznaczyło na realizację inicjatywy JEREMIE 280 mln zł. Kolejnym krokiem inicjatywy będzie wsparcie finansowe na lata 2014-2020.

3. KTO MOŻE OTRZYMAĆ POŻYCZKĘ ZE ŚRODKÓW INICJATYWY JEREMIE:

mikro, mali lub średni przedsiębiorcy,
przedsiębiorcy ze Szczecina i gmin ościennych oraz powiatu stargardzkiego
przedsiębiorcy rozpoczynający działalność gospodarczą,
przedsiębiorcy nieposiadający historii kredytowej i wystarczających zabezpieczeń.

4. NA JAKI CEL MOŻNA OTRZYMAĆ POŻYCZKĘ ZE ŚRODKÓW INICJATYWY JEREMIE:

finansowanie inwestycji polegających m.in. na zakupie, budowie lub modernizacji obiektów produkcyjno – usługowo – handlowych,
tworzenie nowych miejsc pracy,
wdrażanie nowych rozwiązań technicznych i technologicznych,
zakup wyposażenia w maszyny, urządzenia, aparaty w tym także zakup środków transportu ,
oraz inne cele gospodarcze przyczyniające się do rozwoju MŚP.

5. JAKĄ POŻYCZKĘ ZE ŚRODKÓW INICJATYWY JEREMIE MOŻNA OTRZYMAĆ:

maksymalna kwota pożyczki to 500 tys. zł,
okres spłaty wynosi do 60 miesięcy,
dopuszczalny jest maksymalnie 6 miesięczny okres karencji w spłacie kapitału,
wkład własny ubiegającego się o pożyczkę wynosi od 0% do 20 % wartości przedsięwzięcia.

Permalink do tego artykułu: http://silvermoney.pl/pozyczki-jeremie/

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Możesz użyć tych znaczników i atrybutów HTMLa: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>