Pożyczka może zostać udzielona na realizację zadań inwestycyjnych, inwestycyjno-obrotowych lub tworzenie nowych miejsc pracy poprzez realizację zadań inwestycyjnych czy modernizacyjnych, wdrażanie nowych rozwiązań technicznych lub technologicznych, zakupu wyposażenia w maszyny, urządzenia, aparaty, wartości niematerialne i prawne czy zakup środków transportu bezpośrednio związanych z celem realizowanego przedsięwzięcia oraz inne cele przyczyniające się do rozwoju firmy, w tym cele obrotowe i przedsięwzięcia badawczo-rozwojowe (B+R).

Podstawowe warunki pożyczki:

  • Kwota pożyczki –  maksymalnie do 5 000.000 zł.;
  • Okres pożyczkowy: do 120 miesięcy (10 lat), w tym możliwa karencja spłaty pożyczki do 12 miesięcy;
  • Oprocentowanie stałe przez cały okres spłaty – od 1,87% w skali roku.
  • Brak prowizji za udzielenie finansowania;
  • Brak opłat za rozpatrzenie wniosku i wcześniejszą spłatę;
  • W ramach pożyczki finansowane jest 100% celu pożyczki
  • Brak zaległości w ZUS i US
  • Formy zabezpieczenia m.in: nieruchomość, poręczenie osobowe, przewłaszczenie maszyn, urządzeń, środków transportowych

Dokładne warunki pożyczki są uzgadniane na etapie analizy wniosku przez instytucję udzielającą finansowania.

Pierwszym etapem współpracy z Klientem jest analiza możliwości pozyskania pożyczki pod kątem charakterystyki jego działalności oraz pod kątem charakteru inwestycji. W wyniku analizy informujemy Klienta jakie warunki musi spełniać i jakie dokumenty powinien przygotować i nam dostarczyć, aby stworzyć kompletny i rzetelny projekt spełniający wszystkie aspekty formalno-prawne.
Drugim etapem jest przygotowanie wniosku o udzielenie pożyczki wraz z niezbędnymi załącznikami. Przygotowanie wniosku odbywa się zgodnie z wymogami i procedurami, oraz wskazanego działania według właściwych przepisów prawnych. Pośród wielu niezbędnych załączników najistotniejsze są: biznes plan, zestawienie finansowe, dokumenty formalne wnioskodawcy, kwestionariusz osobowy oraz oświadczenia. Wszystkie te załączniki oraz ich poprawność są przez nas starannie tworzone i weryfikowane.
Gorąco zachęcamy do korzystania z pożyczek unijnych. W czasach, w których banki mocno ograniczają możliwości otrzymania kredytu inwestycyjnego (a w przypadku przedsiębiorstw rozpoczynających działalność praktycznie ją uniemożliwiają) oraz kiedy z racji wyczerpanych środków unijnych nie mamy możliwości skorzystania z dotacji, pożyczka unijna to może być dla Państwa możliwością najbardziej korzystniejszą zrealizowania inwestycji.

W razie pytań proszę o kontakt telefoniczny, bądź mailowo