Pomocowe pożyczki ze środków publicznych dla firm dotkniętych kryzysem wywołanym covid-19

Najważniejsze założenia:

 • Finansowana kwota brutto wydatków maksymalnie do kwoty 15 mln zł
 • Brak wykluczenia branż
 • Brak minimalnego okresu prowadzenia działalności
 • Brak wkładu własnego
 • Dopuszczalna każda forma prawna prowadzonej działalności
 • Forma rozliczeń: KPiR, karta podatkowa, ryczałt, pełna księgowość
 • Możliwa karencja w spłacie rat kapitałowo-odsetkowych od początku spłaty zobowiązania max 6m-cy
 • Możliwe wakacje kredytowe (Raz do roku, w pierwszym i drugim roku spłaty pożyczki) max 2 m-ce
 • Całość pożyczki trzeba rozliczyć w postaci udokumentowania wydatków w okresie 180 dni (w uzasadnionych przypadkach możliwe dodatkowe 180 dni)
 • Tymczasowa utrata płynności, na skutek COVID-19, nie może stanowić przeszkody w udzieleniu pożyczki
 • Możliwość rozliczenia pożyczki na podstawie dokumentów (nieopłaconych) wystawionych od 1.02.2020r.

Parametry produktowe pożyczki pomocowej we wszystkich województwach:

Kwota pożyczki 0 – 15 000 000 PLN
Okres kredytowania do 72 m-cy
Okres karencji w spłacie rat kapitałowo-odsetkowych od dnia uruchomienia pożyczki* 6 m-cy
Wakacje kredytowe (Raz do roku, w pierwszym i drugim roku spłaty pożyczki)** 2 m-ce
Okres rozliczenia pożyczki 180 dni (w uzasadnionych przypadkach dodatkowe 180 dni)
Wkład własny 0 %
Oprocentowanie 0,00 %
Prowizja 0 %
Rodzaj oprocentowania stałe
Finansowane wydatki w kwocie brutto

*karencja rat kapitałowo-odsetkowych wydłuża okres spłaty pożyczki ale okres karencji + spłata pożyczki = max 72 m-ce

**okres wakacji kredytowych wydłuża okres spłaty pożyczki ale okres karencji + wakacje + spłata pożyczki = max 72 m-ce


POŻYCZKA OBROTOWA DLA SZCZECIŃSKICH FIRM W CZASIE PANDEMII KORONAWIRUSA !!!

POŻYCZKA 10 000 – 100 000ZŁ

Obecna sytuacja wymusza na wielu przedsiębiorców ograniczenia, prowadząc często do zawieszenia działalności.
Aby nie utracić płynności, przetrwać ten trudny czas powstała możliwość pozyskania POŻYCZKI OBROTOWEJ na bieżące potrzeby dla szczecińskich przedsiębiorców.

Na wsparcie finansowe może liczyć każda branża, która wykaże negatywny wpływ epidemii na swoją działalność.

Najważniejsze informacje:
1. pożyczka ma być dedykowana mikro i małym przedsiębiorcom, z siedzibą, którzy w 2019 roku nie posiadali zaległości publicznoprawnych.
2. wysokość pożyczki od 10 tys. zł do 100 tys. zł.
3. brak wkładu własnego
4. maksymalny okres spłaty pożyczki 36 m-cy.
5. przeznaczenie: pokrywanie bieżących kosztów prowadzenia działalności, w tym także zapłata podatku dochodowego, VAT), zapłata zaległych płatności np za zakup towarów, na wypłaty wynagrodzeń, itp.
6. pożyczka nie może być przeznaczona na spłatę pożyczek, kredytów itp, cele niezwiązane z prowadzoną działalnością gospodarczą, na zakup nieruchomości oraz na działalność obejmującą: wyroby tytoniowe, napoje alkoholowe, treści pornograficznych, materiały wybuchowe, broń, gry losowe, substancje psychotropowe itp.
7. termin wydatkowania do 3 miesięcy.

Zajmujemy się doradztwem oraz sporządzaniem dokumentów niezbędnych do pozyskania finansowania. Doradzamy jakie dokumenty należy złożyć. W ramach wniosku pomagamy w stworzeniu biznes planu z analizą sytuacji finansowej

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU.Pożyczka może zostać udzielona na realizację zadań inwestycyjnych, inwestycyjno-obrotowych lub tworzenie nowych miejsc pracy poprzez realizację zadań inwestycyjnych czy modernizacyjnych, wdrażanie nowych rozwiązań technicznych lub technologicznych, zakupu wyposażenia w maszyny, urządzenia, aparaty, wartości niematerialne i prawne czy zakup środków transportu bezpośrednio związanych z celem realizowanego przedsięwzięcia oraz inne cele przyczyniające się do rozwoju firmy, w tym cele obrotowe i przedsięwzięcia badawczo-rozwojowe (B+R).

Podstawowe warunki pożyczki:

 • Kwota pożyczki –  maksymalnie do 5 000.000 zł.;
 • Okres pożyczkowy: do 120 miesięcy (10 lat), w tym możliwa karencja spłaty pożyczki do 12 miesięcy;
 • Oprocentowanie stałe przez cały okres spłaty – od 1,87% w skali roku.
 • Brak prowizji za udzielenie finansowania;
 • Brak opłat za rozpatrzenie wniosku i wcześniejszą spłatę;
 • W ramach pożyczki finansowane jest 100% celu pożyczki
 • Brak zaległości w ZUS i US
 • Formy zabezpieczenia m.in: nieruchomość, poręczenie osobowe, przewłaszczenie maszyn, urządzeń, środków transportowych

Dokładne warunki pożyczki są uzgadniane na etapie analizy wniosku przez instytucję udzielającą finansowania.

Pierwszym etapem współpracy z Klientem jest analiza możliwości pozyskania pożyczki pod kątem charakterystyki jego działalności oraz pod kątem charakteru inwestycji. W wyniku analizy informujemy Klienta jakie warunki musi spełniać i jakie dokumenty powinien przygotować i nam dostarczyć, aby stworzyć kompletny i rzetelny projekt spełniający wszystkie aspekty formalno-prawne.
Drugim etapem jest przygotowanie wniosku o udzielenie pożyczki wraz z niezbędnymi załącznikami. Przygotowanie wniosku odbywa się zgodnie z wymogami i procedurami, oraz wskazanego działania według właściwych przepisów prawnych. Pośród wielu niezbędnych załączników najistotniejsze są: biznes plan, zestawienie finansowe, dokumenty formalne wnioskodawcy, kwestionariusz osobowy oraz oświadczenia. Wszystkie te załączniki oraz ich poprawność są przez nas starannie tworzone i weryfikowane.
Gorąco zachęcamy do korzystania z pożyczek unijnych. W czasach, w których banki mocno ograniczają możliwości otrzymania kredytu inwestycyjnego (a w przypadku przedsiębiorstw rozpoczynających działalność praktycznie ją uniemożliwiają) oraz kiedy z racji wyczerpanych środków unijnych nie mamy możliwości skorzystania z dotacji, pożyczka unijna to może być dla Państwa możliwością najbardziej korzystniejszą zrealizowania inwestycji.

W razie pytań proszę o kontakt telefoniczny, bądź mailowo