• pożyczka w województwie zachodniopomorskim
  • o finansowaniu powyżej 100 tys. do 500 tys. zł
  • dla mikro i małych przedsiębiorstw
  • na warunkach rynkowych
  • oprocentowanie od 2,47% w skali roku

Cel finansowania:

Produkt  finansować będzie przedsięwzięcia Ostatecznego Odbiorcy przyczyniające się do tworzenia warunków sprzyjających budowie konkurencyjnego sektora MŚP na terenie województwa zachodniopomorskiego, w tym m.in.:
a) inwestycje zarówno w środki trwałe, jak i wartości niematerialne i prawne, 
b) kapitał obrotowy pod warunkiem, że będzie on powiązany z działalnością inwestycyjną lub dalszą ekspansją przedsiębiorstwa, na które zostało przyznane finansowanie.

c) przedsięwzięcia badawczo rozwojowe (B+R).

  • Okres spłaty: do 7 lat
  • Karencja w spłacie: do 8 miesięcy (w przypadku B+R – 14 miesięcy)