• pożyczka w województwie zachodniopomorskim
 • o finansowaniu od 100 tys. do 500 tys. zł
 • dla mikro i małych przedsiębiorstw
 • na warunkach rynkowych
 • oprocentowanie od 2,47% w skali roku

Cel finansowania:

 • instrument Finansowych finansować będzie przedsięwzięcia Ostatecznego Odbiorcy przyczyniające się do tworzenia warunków sprzyjających budowie konkurencyjnego sektora MŚP na terenie województwa zachodniopomorskiego, w tym m.in.:
  a) inwestycje zarówno w środki trwałe, jak i wartości niematerialne i prawne,
  b) kapitał obrotowy pod warunkiem, że będzie on powiązany z działalnością inwestycyjną lub dalszą ekspansją przedsiębiorstwa, na które zostało przyznane finansowanie.
 • Okres spłaty: do 7 lat
 • Karencja w spłacie: do 8 miesięcy