Drogi kliencie znajdź dla siebie najlepsze produkty bankowe. Współpracujemy z wieloma bankami, przez co możemy pokazać najlepsze produkty jakie posiadają banki.

Dzięki nam możesz możesz otrzymać najlepsze:
(kliknij w interesujący Ciebie temat, zyskaj nawet kilkaset złotych)


Dodatkowo planując wzięcie kredytu możesz u nas obliczyć swoją ratę i inne koszty dzięki prostemu KALKULATOROWI:
(kliknij w obrazek!)


Produkt bankowy jest to usługa oferowana klientowi przez bank. Duże banki oferują obecnym oraz potencjalnym klientom kilkaset dostępnych produktów, których strategia marketingowa wcześniej została starannie przeanalizowana, aby produkt był także opłacalny dla instytucji oferującej. Celem banku przy sprzedaży produktu jest nie tylko satysfakcja klienta, lecz przede wszystkim zysk jaki osiągnie w długim okresie. Produkt bankowy jest środkiem zaspokajania potrzeb klientów. Na produkt bankowy składają się przypisane procedury oraz właściwości, ale także obsługa bankowa. Do typowych produktów bankowych zalicza się obsługę obrotu papierami wartościowymi, udzielanie gwarancji, a także działalność kredytowa oraz depozytowa podmiotów gospodarczych.

Warunki oraz cechy jakie powinien spełniać produkt bankowy, aby był korzystny dla potencjalnego klienta to przede wszystkim łatwa dostępność, wysoka jakość oraz duża opłacalność. Ocena danego produktu przez klienta dokonywana jest nie tylko na podstawie produktu, ale także na podstawie samego procesu świadczonej usługi. Oferowany produkt należy tworzyć w powiązaniu ze zmianami potrzeb klientów oraz zmianami na rynku produktów, tak aby oferowana oferta różniła się od konkurencyjnej. Z tego względu do najpopularniejszych produktów zalicza się rachunki bieżące, kredyty oraz lokaty bankowe, ponieważ każdy przeciętny klient banku jest w stanie sobie na taki produkt pozwolić.

W razie pytań jesteśmy do dyspozycji.
Silver Money