• wejście kapitałowe w województwie zachodniopomorskim
  • o finansowaniu do 2 mln zł
  • okres realizacji inwestycji do 7 lat
  • dla MŚP do 3 lat działalności

Rodzaj finansowania

Wejście kapitałowe charakteryzuje się tym, że przedsiębiorstwo otrzymuje kapitał od inwestora w zamian za część udziałów lub akcji (maksymalnie 60%).

Do tego spółka otrzyma wsparcie mentoringowe, business development, doradztwo strategiczne i operacyjne, czy networking.

Cel finansowania

Innowacyjne przedsięwzięcia realizowane na terenie województwa zachodniopomorskiego.

Firma może przeznaczyć kapitał m.in. na innowacje:

  • Produktowe
  • Usługowe
  • Procesowe
  • Organizacyjne
  • Marketingowe

W ramach wejścia kapitałowego preferowane będą projekty w:

  • obszarze Inteligentnych Specjalizacji Województwa Zachodniopomorskiego
  • przedsięwzięcia badawczo-rozwojowe (B+R)